Koučink

Přínos koučinku je zejména smysluplně a efektivně změnit to, co nám v životě nevyhovuje. Pokud jste dlouhodobě v situaci, ze které nevidíte východisko, pomůžu vám jít směrem od problému k řešení.

Získáte podporu, nadhled a nové nápady. A nejenom to. Naučíte se sami, jak můžete tento postup dále používat. Znáte tu metaforu o rybaření… „Když dáte člověku rybu, nakrmíte ho pro tento den. Když ho naučíte ryby chytat, nasytíte ho na celý život.“

Spolupráci velmi často doprovází zvýšení spokojenosti a sebevědomí, získání odvahy a zároveň rozvážnosti, zlepšení komunikace a vztahů s okolím.

S jakými tématy do koučinku?

Koučink je výkonnostní. Vhodná jsou taková témata, která ovlivňují váš výkon v práci. Často ale mohou přímo souviset s vašim osobnostním rozvojem. Nemůžete totiž striktně oddělit práci a soukromý život. Jste jedna osobnost.

Nejčastěji s klienty konzultujeme:

  • náročné pracovní projekty
  • těžkosti ve vedení týmu
  • problémy v komunikaci
  • nízké sebevědomí
  • změna životního stylu

Jak budeme pracovat?

Na úvodním sezení si definujete cíle, na kterých budete pracovat. Celým procesem vás provedu, takže se nemusíte obávat toho, že si konkrétní cíle nebudete umět určit. Stačí, abyste věděli „CO“ chcete změnit, já vám pomůžu s „JAK“.

Pracuji metodou Results coaching (známá také pod názvem Brain besed coaching). Toto koučování je náročné na výkon. Budete plnit úkoly mezi konzultacemi. Změna sice začíná AHA momentem na sezení, ale budete pro ni muset také něco udělat. Práce na změně pro vás bude jednodušší, když na ni budete mít chuť a energii.

Na koučování a změnu celkově budete potřebovat čas. Abyste získali výsledek, po kterém toužíte. Pracuji systémem 12 sezení v průběhu 6 měsíců. Krátkodobější spolupráce, z mé zkušenosti, nemá dlouhodobé výsledky.

S kým spolupracuji?

Nejčastěji se potkávám s klienty, kteří jsou zaměstnáni nebo jinak navázáni na korporátní prostředí. 

Z toho plynou některá specifika, která přímo ovlivňují kvalitu života. Tlak na výkon a zlepšování výsledků. Neustálé změny v procesech a týmech. Frustrace z neustále opakujících se situací. 

Tomuto prostředí rozumím a zároveň v něm vidím mnoho možností pro další osobní rozvoj. Jsem zvyklá pracovat jak se začínajícími, tak i zkušenými manažery a specialisty.

Praktické informace

Cena za 1 hodinu koučování je 2300,- KČ.

6 měsíční program 12 konzultací stojí 27000,- KČ a zahrnuje:

  • úvodní konzultaci 75 minut
  • 11 x 50 minut koučinku (osobně nebo online)
  • koučovací sešit pro vaše myšlenky a akce
  • emailová/telefonická podpora v připadě potřeby (max. 1 hodina měsíčně)
  • účast na mých otevřených kurzech

Pracuji online i offline. V češtině, ve slovenštině (můj mateřský jazyk) a angličtině.

Konzultaci si můžete objednat na info@evakopriva.cz . Napište mi, s čím potřebujete pomoct a vaše telefonní číslo. Ozvu se vám a společně najdeme nejbližší možný termín schůzky.